مهندس سید محمد بهشتی شیرازی

19 مرداد 1394

 

 

 

مهندس سید محمد بهشتی شیرازی

رییس شورای سیاست‌گذاری    

سوابق تحصیلی

مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران

سوابق اجرایی

عضو هیات مدیره سازمان زیبا سازی شهر تهران

عضو شورای سازمان زیبا سازی شهر تهران

عضو شورای معماری و شهرسازی بم

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (1379)

عضو شورای عالی معماری و شهرسازی (1382)

سوابق آموزشی و پژوهشی

عضو هیات علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

عضو پیوسته و رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر

عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

 

Last modified on دوشنبه, 19 مرداد 1394 16:24
More in this category: مسئولین کنفرانس »